Lata praktyki, dziesiątki realizacji,
dobre doświadczenie

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest DJP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-794), przy ul. Anny German 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000191634, NIP: 527-010-38-30, REGON: 006744351, dalej jako „Administrator”.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Administratora.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z prawem, w oznaczonych i zgodnych z obowiązującymi przepisami celach.
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, na które użytkownik wyraził zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana przez obowiązujące przepisy prawne jak otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną (newsletter, informacje o promocjach lub nowościach przesyłane drogą mailową).
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane przez niego dane były dobrze zabezpieczone i nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.
  6. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują:
    1. Adres mailowy
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym momencie istnieje możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Właściciel danych osobowych ma również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  8. Konsumentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że Administrator narusza przepisy RODO w związku z przetwarzaniem danych konsumenta.