Skontaktuj się z nami

DJP Sp. z o.o. 
ul. Anny German 15
01-794 Warszawa

tel. +48 22 669 05 80
tel./fax + 48 22 639 70 37

NIP: 527 010 38 30
KRS: 0000191634
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 150 000 PLN